Φωτογραφίες

Photographer's Note

Autobus czerwoy przez ulice mego miasta mknie...
w tym wyapdku raczej niebieski i nie mknie on tylko pasaΏerowie ktσrzy siedz± w ¶rodku. Bo to w ich interesie byζ jak najszybciej u celu...

zdjκcie wykonane wieczorem... moΏliwe Ώe jako¶ζ by³aby lepsza gdybym mia³a wtedy statyw... trudno i tak siκ stara³am!

lechmt έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 1071
Points: 5
Discussions
Additional Photos by Agnieszka Ch (sayuri77) Silver Star Critiquer/Silver Note Writer [C: 36 W: 2 N: 37] (255)
View More Pictures
explore TREKEARTH