Φωτογραφίες

Photographer's Note

"Vi ahin zol ikh geyn?
Ver kon entfern mir?
Vi ahin zol ikh geyn?
Az farshlosn z'yede tir
S'iz di velt groys genug
Nor far mir iz eng un kleyn
Vi a blik kh'muz tsurik
S'iz tsushtert yede brik
Vi ahin zol ikh geyn?
Dort ahin vel aich gein
In mayn land vus is fry
Dort ahin vel aich gein
Vi is altz fun dus nai
Aland vu yedishkait bleet
Leiben veirt dort fry der yede
Israel is unzer heim
Der yede leibt fry in zain heim
Dort ahin vel aich gein
Israel is unzer heim
Der yede leibt fry in zain heim
Vi ahin zol ikh geyn"

"Tell me where can I go
there's no place left for me
where to go where to go
every door is closed for me
to the left to the right
is the same in every land
tell me where can I go
and it's me who should know
would you please understand
Now I know where to go
where my folks proudly stand
let me go let me go
in that lovely promise land
no more left no more right
lift your hand and see the light
I'm proud can't you see
for at least I'm free
no more wonder for me"

this song performed by Itzhak Perlman’s Violin

I think the title fits to the situation in 1945: destruction, death, nothing left....

I decided to post this scene because it reminds me somehow that bitter dramatic ending:

a deserted rail leading to nowhere....and ruins at the horizon

Shot taken in Colchani, South Bolivia

PS: what the hell has Bolivia to do with Shoah?? maybe nothing...or maybe "it's a place to go" since I met many young Israeli tourists over there.....

Kofman, bayno, Vasa, BluSimo, COSTANTINO έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 4241
Points: 24
Discussions
  • None
Additional Photos by Silvio Garda (Jeppo) Gold Star Critiquer/Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1804 W: 10 N: 1772] (17645)
View More Pictures
explore TREKEARTH