Φωτογραφίες

Photographer's Note

First submission here @ trekEarth... just found the site, and had to play along. This shot taken last Oct., but remains one of my favorites I've taken. Taken about 20 minutes south of Lafayette, IN, at about 6pm (Indiana doesn't do daylight savings time)

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Wayne Bray (wayne) (4)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2002-10-20
  • Categories: Φύση
  • Έκθεση: f/4, 1/400 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2003-08-30 16:32
Viewed: 1980
Points: 6
Discussions
  • None
Additional Photos by Wayne Bray (wayne) (4)
View More Pictures
explore TREKEARTH