Φωτογραφίες

Photographer's Note

Amasya Kalesi eteklerinde dόz bir duvar gibi dikine uzanan kalker kayalara oyularak yapılmış olan 5 adet mezar, yapıları ve mevkileri itibariyle ilk bakışta dikkati ηeken eşsiz bir gόzellik arz etmektedir.Ηevreleri oyularak ana blok kayadan tamamen ayrılan mezarlar birbirlerine ve kaya bloğuna merdivenlerle bağlanmışlardır. Vadi iηerisinde irili ufaklı toplam 18 adet kaya mezarı bulunmaktadır.Amasya'da doğan όnlό coğrafyacı Strabon'un (M.Φ. 63-M.S. 5) verdiği bilgiye gφre kaya mezarları Pontos krallarına aittir.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 1547
Points: 4
Discussions
  • None
Additional Photos by Ebru Trk (ebruturk) (265)
View More Pictures
explore TREKEARTH