Φωτογραφίες

Photographer's Note

Mavga Castle is about 16 km from Mut, near the Kozlar Plateau which is a resort for people go on holiday. The castle was built carving into steep rocks of the side of the nountains. The inscription of the north side of the castle showed that the fortress was used by the era of The Seljuks in 1230. There are stables feed-racks and cisterns carved into the rocks. İt is thought that the castle belonged to The Hittites. İt is worth to go and see the side.

Mut İlηesinin Kozlar yaylasına giden 16 km'sindedir. Doğal yalηın kayalar oyulmak suretiyle inşa edilmiştir. Kuzeyindeki kitabede bu kulenin Selηuklular dφneminde kullanıldığını gφstermektedir. (M.S. 1230) Mavga Kalesi'nde su sarnıηları ve hayvan ahırları da gφrόlmeye değer mekanlardır.

delic, denizler, Greg1949, saylan-cb, elmec, mickyg, agustos07 έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 3820
Points: 19
Discussions
  • None
Additional Photos by Seref Halicioglu (WepWaWet) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 355 W: 5 N: 629] (3798)
View More Pictures
explore TREKEARTH