Φωτογραφίες

Photographer's Note

Besikli Cave

It is the near to the Titus-Vespasianus Tunnel. The graves are engraved in the stones and the total area is really wide. Graves of 12 kings are also found, belonging to Roman Emperors. There are also remainings of old public offices found just above Necropolis. The rock tomb Beşikli Cave is in Beşikli which is the widest and most famous cave between them.

Beşikli Mağara

Hatay Samandağı ilηesinde Vespasianus-Titus Tόneli yakınında bulunan Beşikli Mağara Roma dφnemine ait bir mezarlıktır. Bu mezarlık kayalık yamaηlardaki kalker tabakaları iηerisinde oyulmuş on iki mezar bulunmaktadır.

Bu mezarların kral mezarı olduğu ileri sόrόlmόşse de gerηekte bunlardan on ikisinin Romalı yφnetici ve Seleucia Pieria kentinin ileri gelenlerine ait olduğu sanılmaktadır. Bu mağara mezarlarının dışında kalan alanlarda da geniş bir nekropol (mezarlık) bulunmaktadır. Nekropol alanının yukarısında bulunan yapı kalıntılarının bu mezarlarla ilgili kişilerin yaşadıkları ve gφrev yaptıkları yerler olduğu sanılmaktadır. Gόnόmόzde bu alanda yeterince araştırma ve kazı ηalışmaları yapılmamıştır.

Beşikli Mağara bu kaya mezarlarının en geniş ve en όnlόlerinden olup, iηerisinde bφlόmler halinde on iki mezar vardır. Mezarlar birbirlerinden duvarlar ile ayrılmıştır. Bu taş mezarlar, taş sόtunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bφlόmler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle inilmektedir. Kayaların oyulması ile meydana getirilen, yer yer kapıların aηıldığı bφlόmlerdeki sόtunlar, sόtun başlıkları, kademeler ve όst φrtόyό kısmen sόsleyen motifler bulunmaktadır.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 4807
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Seref Halicioglu (WepWaWet) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 355 W: 5 N: 629] (3798)
View More Pictures
explore TREKEARTH