Φωτογραφίες

Photographer's Note

Kemaliye kφyό; Bizans tarihinde Tirse tekfurluğu diye anılan Tirse harabeleri όzerine kurulmuş, tarihi ηok eski kφylerden biridir. Kφyόn ηevresindeki tarımsal gayeli kazılar sonucu Bizanslılara ait tarihi eserler ele geηmektedir. Bu tarihi eserler Bizanslıların ηevreye hakim olduğu yıllarda Kemaliye Kφyό ηevresinde kurulmuş bir tekfurluk olduğunu gφstermektedir. Tekfurluğun adı Bizans tarihinde Rinsel olarak geηmektedir

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2580
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by RECEP A YUKSEL (GFSSD-1) Gold Star Critiquer/Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 179 W: 35 N: 143] (5888)
View More Pictures
explore TREKEARTH