Φωτογραφίες

Photographer's Note

Martı Jonathan Livingston
"Martı Jonathan sıradan bir martı değildi. Bir arayış ve uyanış iηindeydi. Denenmemişi denemek ve φğrenmek isteğindeydi. Bir martının uηamayacağı hızları ve yόkseklikleri denemek ve başarmak istiyordu. Her başarısızlığın neden ve niηinler ini arayarak, yeni yφntemler bulmayı kendine amaη edinmişti."

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2114
Points: 14
Discussions
  • None
Additional Photos by ayhan sozen (ayhansozen) (87)
View More Pictures
explore TREKEARTH