Φωτογραφίες

Photographer's Note

Danasi Kφşkό-Bόyόkada

19.yόzyılın ikinci yarısında Dr. Danasi tarafından yaptırılmış olan kφşk, Cumhuriyet Dφnemi'nde bir sόre iηin pansiyon olarak kullanılmış ve 1982 yılında orijinaline uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.
Mimarı Kόηόk Nikola'dır (Nikolaidis) (1922 - 2002)

Kaynak:
www.adalarmuzesi.org
AYDIN, Nuri, ESKİCİ, Ayşen, T.C İstanbul Valiliği Tarihi, Mimari Eserlerin Tespiti ve Korunması Projesi Merkez Bόrosu, 2003 İstanbul.


----------------------

Another beautiful mansion in Buyukada, dates back to the second half of the 19th century. It was restorated in 1982 as its original.

jhm, bukitgolfb301 έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2748
Points: 8
Discussions
  • None
Additional Photos by Tolga Bermek (tober) Gold Star Critiquer/Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 862 W: 18 N: 683] (8797)
View More Pictures
explore TREKEARTH