Φωτογραφίες

Photographer's Note

W Makhmur by³ punkt pomocy dla uchodΌcσw, ktσrzy uciekli w okupowanych terenσw.
Ludzie, ktσrzy tu przychodzili potrzebowali pomocy- pomocy lekarskiej, wody, jedzenia. Niektσrzy od kilku dni szli w skrajnie niesprzyjaj±cych warunkach- w upale w dzieρ i w ch³odzie w nocy. Opowiadali mi, Ώe z braku wody myli siκ piaskiem, racjonowali wodκ. W¶rσd nich by³o wiele dzieci i starszych osσb, ktσre niesione musia³y byζ na noszach.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 1635
Points: 4
Discussions
  • None
Additional Photos by Agnieszka Bialobrzewska (Atamanka) Silver Workshop Editor [C: 6 W: 0 N: 9] (767)
View More Pictures
explore TREKEARTH