Φωτογραφίες

Photographer's Note

Girne’nin 4 km kadar doğusunda, deniz kıyısındaki kayalık bir arazide yer alır. Bu ziyaret yeri bazı yazarlar tarafından bir makam tόrbesi olarak gφrόlmektedir. Yaygın olarak kabul gφren fikir ise, 7. yόzyıldaki Arap akınları sırasında Muaviye ordusu komutanlarından Φmer ve altı arkadaşının burada şehit dόştόğό ve tόrbenin yer aldığı alandaki bir mağaraya gφmόldόğόdόr. Osmanlıların adayı fethinden sonra mağaradaki kemikler ηıkarılarak bugόnkό yerlerine defnedilmiş ve buraya bir tόrbe ile bir mescit yapılmıştır.


Hazreti Φmer Tekke together with its tomb is situated about 3 miles (5 km) eastwards of Kyrenia, directed towards Ηatalkφy. Take the left turning for go - carting track and the road leads down to the sea. It is signposted as "Hazreti Φmer Tόrbesi" from the coast road . Hazreti Φmer Tekke itself represents a significant Islamic shrine. During the Arab raids in the 7 th century under the reign of Muaviye - the Omayyad caliph, commander Omer and his companions from the Muawiya army were killed and buried in the cave. After the Ottoman conquest, the bodies were exhumed and interred again. In typical Cypriot fashion, the dervish convent which grew around the tombs was honoured by both Orthodox and Muslim communities before 1974. The interior of the convent is walled with tapestries of Mecca , gaudy rugs in various shapes and sizes, and you will find there books in piles referring mostly to the tomb or Koran.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2505
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by ugur ozkan (anesugur) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 2474 W: 82 N: 1948] (18789)
View More Pictures
explore TREKEARTH