Φωτογραφίες

Photographer's Note

Gugutke na limenom krovu.

Pogled sa prozora dnevne sobe na limeni krov i gugutke.
Gugutka je vrsta ptica iz porodice golubova, koja je rasprostranjena u severoistocnoj Africi, juznoj Arabiji, Indiji, Maloj Aziji, Balkanskom poluostrvu i po srednjoj Europi sve do Severnog mora. U mnogim jezicima ima narodno ime turski golub jer je pocetkom 20. stoleca iz Turske pocela naseljavati Evropu.
Slicna je divljoj grlici, ravnomerno svijetlo bez do smedjkaste boje. Dugacka je od 31 pa do 33 cm, velika je kao gradski golub, laksa je i deluje njeznije. Raspon krila joj je 47 do 55 cm a teska je od 150 do 200 grama. Oba pola izgledaju jednako. Upadljiva oznaka im je crni prsten oko pocetka vrata.

Pogledajte i fotografiju u radionici.
Gugutke on a tin roof.

View from the living room window to the tin roof and gugutke.
Gugutke is a type of bird from the family of pigeons, which is widespread in north Africa, southern Arabia, India, Asia Minor, the Balkan Peninsula and central Europe to the North Sea. In many languages, has national name Turkish as a dove in the early 20th century from Turkey began to settle in Europe.
It is similar to the wild grlicama, uniform light beige to brownish color. Its length is from 31 to 33 cm, big as a city pigeon, easier and gentler works. Wingspan is 47 to 55 cm and weighs 150 to 200 grams. Both sexes look alike. The striking mark them black ring around the beginning of the door.

See also the photo in the workshop.

Fis2, papagolf21, jhm, alvaraalto, ikeharel έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 431
Points: 22
Discussions
Additional Photos by Pavle Randjelovic (pajaran) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 12266 W: 2889 N: 24528] (101656)
View More Pictures
explore TREKEARTH