Φωτογραφίες

Photographer's Note

Dvoriste manastira Ravanica.
Istorijat manastira Ravanica dao sam u predhodnim fotografijama.
Ovo je dvoriste i pogled na manastir.
Dvoriste se uredjuje, sve je vise poseta turista i skolskih eskurzija manastiru.
Sa leve strane vidi se deo zida starog utvrdjenja koje je stitilo manastir.

Google.

Cortile del convento Ravanica.
La storia del monastero Ravanica ho dato nelle foto precedenti.
Si tratta di un giardino e vista del monastero.
Yard θ regolamentata, ci sono piω turisti visitano il convento e gite scolastiche.
Sulla sinistra potete vedere il muro della fortezza a guardia del monastero.

La cour de l'Ravanica monastθre.
L'histoire du monastθre Ravanica j'ai donnι dans les photos prιcιdentes.
Il s'agit d'un jardin et vue sur le monastθre.
Yard est rιglementι, il ya plus de touristes visitent le monastθre et excursions scolaires.
Sur la gauche vous pouvez voir le mur de l'ancienne forteresse qui protιgeait le monastθre.

Courtyard of the monastery Ravanica.
The history of the monastery Ravanica I gave in the previous photos.
This is a garden and view of the monastery.
Yard is regulated, there is more tourists visit the monastery and school Excursions.
On the left you can see the wall of the old fortress that guarded the monastery.

kordinator, ikeharel, JCG, adramad, vasilpro, BWJ, Bluejeans, subhendu_bagchi, Angshu, xuaxo, Juntas, josepmarin, s_lush, aliabazari, kato, mcmtanyel, fds έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 3481
Points: 70
Discussions
Additional Photos by Pavle Randjelovic (pajaran) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 12887 W: 2908 N: 26280] (108650)
View More Pictures
explore TREKEARTH