Φωτογραφίες

Photographer's Note

The International Street Theatre Festival in Jelenia Gora is one of the oldest festivals of its kind in Poland. It was established in 1982, and since its inauguration has hosted a great number of foreign troupes. Many Polish fringe theatres began their professional careers at the festival, learning their art from foreign guests: Odin Teatret from Denmark, Compagne Jo Bithume, Plasticiens Volants and Collectif Organum from France, or the legendary Living Theater from the United States.

--
Miκdzynarodowy Festiwal Teatrσw Ulicznych w Jeleniej Gσrze to jeden z najstarszych festiwali tego typu w Polsce. Od za³oΏenia, czyli 1982 roku, go¶ci³ wiele zagranicznych grup teatralnych. Wiele polskich teatrσw rozpoczyna³o swoj± karierκ zawodow± na tym festiwalu czerpi±c naukκ sztuki teatralnej od takich wielkich zagranicznych go¶ci jak: Odin Teatret z Danii, Compagne Jo Bithume, Plasticiens Volants i Collectif Organum z Francji, czy legendarny Living Theater z USA.

adisaadisa έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2692
Points: 6
Discussions
  • None
Additional Photos by Waldemar Fit (Wafitek) Silver Star Critiquer/Silver Note Writer [C: 12 W: 6 N: 24] (501)
View More Pictures
explore TREKEARTH