Φωτογραφίες

Photographer's Note

WieΏa Ko¶cio³a p.w. Wniebowziκcia Naj¶wiκtszej Marii Panny w O¶wiκcimiu. Widok od strony rzeki So³y po zawaleniu siκ kamienicy Haberfeldσw.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2701
Points: 6
Discussions
  • None
Additional Photos by Bogumil Passion (Trabooko) (52)
View More Pictures
explore TREKEARTH