Φωτογραφίες

Photographer's Note

From Wikipedia, the free encyclopedia
From Wikipedia, the free encyclopedia
Spaccanapoli
Spaccanapoli is the main street that traverses the old, historic center of the city of Naples, Italy. The name is a popular usage and means, literally, "Naples splitter". The name is derived from the fact that it is very long and from above it seems to divide that part of the city.

Historically, the street is one of the three east-west streets of the original Greco-Roman city of Neapolis. Today, the street officially starts at Piazza Gesω Nuovo and is officially named Via Benedetto Croce. Moving east, the street changes name to Via S. Biagio dei Librai and then crosses Via Duomo (named for the Cathedral of Naples) and moves beyond the confines of the old center of town.

Spaccanapoli is the main promenade for tourists as it provides access to a number of important sights of the city. These include:

* Santa Chiara
* Santa Marta
* San Francesco delle Monache
* San Domenico Maggiore
* Palazzo Venezia
* Palazzo Petrucci
* Palazzo Pinelli
* Palazzo del Panormita
* Palazzo di Sangro
* Palazzo di Sangro di Casacalenda
* Palazzo Marigliano
* Piazzetta Nilo

clic, kordinator, npecanhuk, siamesa, edcone έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 14698
Points: 44
Discussions
  • None
Additional Photos by Silvio Sorcini (Silvio1953) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 19173 W: 130 N: 40494] (215499)
View More Pictures
explore TREKEARTH