Φωτογραφίες

Photographer's Note

Η Δοϊράνη είναι λίμνη στα σύνορα της Ελλάδας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το όνομά της προέρχεται πιθανώς, από τους αρχαίους Δόβηρες, που ήταν Παιονικό φύλο, εγκατεστημένο στην περιοχή. Έχει επιφάνεια 43,1 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τα οποία τα 27,3 τετ. χλμ. Ανήκουν στην ΠΓΔΜ και τα 15,8 τετ. χλμ στην Ελλάδα. Στα δυτικά βρίσκεται η πόλη Δοϊράνη, στα ανατολικά το χωριό Μουριές και στα βόρεια το όρος Μπέλες. Το μήκος της λίμνης από Βορρά προς Νότο είναι 8,9 χλμ ενώ το πλάτος της φτάνει τα 7,1 χλμ, καθιστώντας τη την τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της ΠΓΔΜ μετά τη λίμνη Οχρίδα και τη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα. Έχει μέγιστο βάθος 4 μέτρα. Βρίσκεται μεταξύ δύο τεκτονικών πλακών, αυτής που περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο της Κερκίνης και αυτής που περιλαμβάνει τη λεκάνη του Αξιού. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, καθώς είναι μέρος του σεισμογενούς τόξου Δοϊράνης - Βόλβης - Άθωνος. Η Δοϊράνη σχηματίστηκε κατά την Προπαγετώδη Γεωλογική Περίοδο και αρχικά η έκτασή της ήταν 130τ.χ. και το βάθος της 10 μέτρα. Η λίμνη αποτέλεσε τη νοτιότερη γραμμή του μακεδονικού μετώπου του Α’ παγκοσμίου πολέμου και η νότια ακτή της υπήρξε το θέατρο της μάχης της Δοϊράνης μεταξύ των συμμαχικών ελληνικών και βρετανικών στρατευμάτων, που επιτίθονταν από το νότο και των βουλγαρικών στρατευμάτων που βρίσκονταν στα ανατολικά της λίμνης. Σήμερα, σε ένα λόφο μερικές εκατοντάδες μέτρα νότια της λίμνης, υπάρχει ένα μνημείο για τη μάχη και δύο νεκροταφεία για τους Έλληνες και Βρετανούς στρατιώτες.

Doirani is lake in the borders of Greece with the Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Her name emanates probably, from their ancient Dobires, that was Paioniko sex, installed in the region. It has surface of 43,1 square kilometres from which the 27,3 tet. km Belong in the FYROM and the 15,8 tet. km in Greece. In the westerners finds itself the city Doirani, in Eastern the village Mulberries and in northern the term Mpeles. The length of lake from North to South is 8,9 km while her width reaches the 7,1 km, rendering him the third bigger lake of FYROM afterwards the lake Ochrida and the lake Big Prespa. It has biggest depth 4 metres. It is found between two tectonic plates, the one that includes the mountainous volume of Kerkinis and the one that includes the basin of Worthy. The region is particularly seismogenic, while is part of seismogenic arc Doiranis - Bolbis - Athonos. Doirani took shape at Propagetodi Geological Period and initially her extent was 130t. and the depth 10 metres. The lake constituted the more southern line of Macedonian forehead of [A]' of world war and her southern coast existed the theatre of battle of Doiranis between the allied Greek and British troops, that epitithonta by the south and the Bulgarian troops that were found in Easternly the lake. Today, in a hill certain hundreds metres of southernly lake, it exists a monument for the battle and two cemeteries for the Greek and British soldiers.

ngk, Charo, skippy007, pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2717
Points: 14
Discussions
  • None
Additional Photos by afroditi stamakou (afroditi) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 158 W: 0 N: 82] (731)
View More Pictures
explore TREKEARTH