Φωτογραφίες

Photographer's Note

.....Approach Prayer....
-Island! sailor! (seaman,nautical,maritime,naval) church! boat! navigation is words that in Greece are connected from each other. = [Is all a word Prayer]. -The islands have a lot of small and big churches. A lot of residents of islands have profession of navy. A lot of churches have built from seamen and from their families. A lot of boats have name of Saints of church. These all what they mean? and why they resulted? Exists island that has 365 churches that also the days of year. It is a history that in the islands of Greece all know him ask their when you go to you him they say. Visit a graphic small church in a island and you will occupy what is the prayer, navigation,(sailor) the seaman, and the church for each Island, for each family.
here prayer from wikipedia.
Player/worship(ping)/worship/place(s)of worship/church

-Island! sailor(ναύτης,ναυτικός)! church(ξωκκλήσι, εκκλησάκι)! πλοίο,καίκι,καράβι,πλεούμενο, γενικά ναυσιπλοία είναι λέξεις που στην Ελλάδα συνδέονται μεταξύ τους. = [ Είναι όλες μία λέξη Προσευχή ].
here zakynthos churchs

Τα νησιά έχουν πολλές μικρές και μεγάλες εκκλησίες. Πολλοί κάτοικοι των νησιών έχουν επάγγελμα του ναυτικού. Πολλές εκκλησίες έχουν χτιστεί από ναυτικούς και από τις οικογένειες τους. Πολλά πλοία εχουν όνομα Αγίων της εκκλησίας. Αυτά όλα τί σημαίνουν ? και γιατί προέκυψαν ? Υπάρχει νησί που έχει 365 εκκλησίες όσες και οι ημέρες του έτους. Είναι μία ιστορία που στα νησιά της Ελλάδος όλοι την ξέρουν... ρωτήστε τους όταν πάτε θα σας την πούν. Επισκεφθείτε ένα γραφικό εκκλησάκι σε ένα νησί και θα καταλάβετε τι είναι η προσευχή, η ναυσιπλοία, ο ναυτικός, και η εκκλησία για το κάθε Νησί, για κάθε οικογένεια.

**PR: A question? from friend [TE] 'Ifanic'
On the church you will see shades? you don't ask what is I don't know, Perhaps they are the prayers of seamen that wait for the Saint of church, perhaps the nostalgia? perhaps, perhaps...or can something else that do you have thought?

Hellas, snunney, ifanik, coco, ChrisJ, gracious, kdialyna, Vames, Tue, feather, AiresSantos, fulvio52, omixlistilimni, labro33, pablominto, steliosk, Emile, adores έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2774
Points: 64
Discussions
Additional Photos by Georgios Topas (TopGeo) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4033 W: 93 N: 8299] (38220)
View More Pictures
explore TREKEARTH