Φωτογραφίες

Photographer's Note

On the photo we have a crane PRAGA V3S AD80, which was in the service of the Civil Defense of the Czech Republic. The crane is equipped with a two-part telescopic boom and a construction extension. It is on PRAGA V3S chassis. Length 7050 mm and total weight 10400 kg. Boom length with attachments 13800 mm.

Na fotografii mαme autojeřαb PRAGA V3S AD80, kterύ byl ve službαch Civilnν obrany Českι republiky. Autojeřαb je s dvojdνlnύm teleskopickύm vύložnνkem a stavebnνm nαstavcem. Je na podvozku PRAGA V3S. Dιlka 7050 mm a celkovα hmotnost 10400 kg. Dιlka vύložnνku s nαstavci 13800 mm.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 564
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 988] (2317)
View More Pictures
explore TREKEARTH