Φωτογραφίες

Photographer's Note

In the photo we have the lookout tower of the Orlνk castle. Yes to Orlνk Castle. Many of us know the castle - Orlνk chateau in one above the river Vltava. This is a ruin in the town of Humpolec. And in the photo we see a symbiosis of the castle ruins and a lookout tower. A steel staircase was installed inside the original tower. The tower was opened in autumn 2014 and is 22 meters high.

Na fotografii mαme vyhlνdkovα věž hradu Orlνk. Ano hradu Orlνk. Řada z nαs znα hrad - zαmek Orlνk v jednom nad řekou Vltavou. Toto je zřνcenina na městem Humpolec. A na fotgrafii vidνme symbiσzu hradnν zřνceniny a rozhledny. Dovnitř původnν věže bylo nainstalovαno ocelovι schodiště. Věž byla otevřena na podzim roku 2014 a je vysokύ 22 metrů.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 973] (2313)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-08-31
  • Έκθεση: f/0.8, 1/333 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2020-09-22 12:15
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 973] (2313)
View More Pictures
explore TREKEARTH