Φωτογραφίες

Photographer's Note

We will look at another small building in the Jesenνk spa. In the photo today we have the Polish monument. The monument is made of marble with an eagle on top. Out of gratitude to Vincenzo Priessnitz, the Poles had it built. The monument was ceremoniously unveiled in 1901.

Podνvαme se na dalšν malou stavbu do lαznν Jesenνk. Na fotografii mαme dnes Polskύ pomnνk. Pomnνk je z mramoru s orlicν na vrcholu. Z vděčnosti jej Vincenzi Priessnitzovi nechali vybudovat Polαci. Pomnνk byl slavnostně odhalen v roce 1901.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1233] (2389)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2020-09-15
  • Έκθεση: f/0.6, 1/214 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2022-01-20 9:45
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1233] (2389)
View More Pictures
explore TREKEARTH