Φωτογραφίες

Photographer's Note

Today we will look for trolleybuses after a while. And to Brno. In the photo we see the car Škoda 21Tr No. 3012, which was manufactured in 2000. As of May 25, 2022, the car is listed as operational. The photo is from May 6, 2017 from Joštova street from the Komenskιho nαměstν stop.

Dnes se po nějakιm čase podνvαme za trolejbusy. A to do Brna. Na fotografii vidνme vůz Škoda 21Tr č.3012, kterύ byl vyroben v roce 2000. K 25.květnu 2022 je vůz uvαděn jako provoznν. Fotografie je z 6.května 2017 z Joštovy ulice ze zastαvky Komenskιho nαměstν.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2017-05-06
  • Έκθεση: f/0.8, 1/160 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2022-05-25 12:16
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
View More Pictures
explore TREKEARTH