Φωτογραφίες

Photographer's Note

Let's look again at the Brno tram service. This time we have a photo from April 26, 2008 and we see a tram set headed by a T3G tram car No. 1624. The car was manufactured in 1987 as the T3SUCS. Reconstruction to the T3G type took place in 1995 and the tram received TV8 equipment with GTO thyristors. Technical data of this type: length without couplings 14000 mm, curb weight 16 tons, 25 seats and 97 standing places and engine power 4 x 40 kW. The tram set was photographed in Brno in front of the Main Railway Station.

Opět se podνvαme na brněnskou tramvajovou dopravu. Tentokrαt zde mαme fotografii z 26.4.2008 a vidνme na nν tramvajovou soupravu v čele s tramvajovύm vozem T3G č.1624. Vůz byl vyroben v roce 1987 jako T3SUCS. Rekonstrukce na typ T3G proběhla v roce 1995 a tramvaj obdržela vύzbroj TV8 s GTO tyristory. Technickι ϊdaje tohoto typu: dιlka bez spřαhel 14000 mm, pohotovostnν hmotnost 16 tun, 25 mνst k sezenν a 97 mνst k stαnν a vύkon motorů 4 x 40 kW. Tramvajovα souprava byla vyfotografovαna v Brně před Hlavnνm nαdražνm.

NickVu έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1242] (2391)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2008-04-26
  • Έκθεση: f/0.2, 1/512 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2021-08-08 12:03
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1242] (2391)
View More Pictures
explore TREKEARTH