Φωτογραφίες

Photographer's Note

Today we will take a tram around Brno. Specifically, we will board the articulated tram car No. 1026. It is a K2P car and was manufactured in 1973. The car was photographed on Dukelskα třνda near the intersection with Dačickιho street.

Dnes se svezeme tramvajν po Brně. Konkrιtně nastoupνme do člαnkovιho tramvajovιho vozu č.1026. Je to vůz typu K2P a byl vyroben v roce 1973. Vůz byl vyfotografovαn na Dukelskι třνdě poblνž křižovatky s Dačickιho ulicν.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1243] (2391)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-06-15
  • Έκθεση: f/0.8, 1/416 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2021-07-06 20:40
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1243] (2391)
View More Pictures
explore TREKEARTH