Φωτογραφίες

Photographer's Note

Today, after some time, we will visit the Brno tram service again. And it was one of the days when the 150th anniversary of public transport in the city was celebrated. This is also what the paint of the tram car body says. The car was manufactured in 1989, in 2007 the car was upgraded to KT8D5R.N2D5R.N2. The car was manufactured today by the former company ČKD Tatra. The car was photographed at the Českα stop on Joštova Street.

Dnes zase po nějakιm čase navštνvνme brněnskύ tramvajovύ provoz. A bylo v jednom ze dnů, kdy se slavilo 150. vύročν městskι hromadnι dopravy ve městě. To ostatně řνkα i nαtěr vozovι skřνně tramvaje. Vůz byl vyroben v roce 1989, v roce 2007 byl vůz modernizovαn na KT8D5R.N2D5R.N2. Vůz vyrobila dnes již bύvalα firma ČKD Tatra. Vůz byl vyfotografovαn v zastαvce Českα na Joštově ulici.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1243] (2391)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-06-15
  • Έκθεση: f/0.8, 1/333 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2021-04-16 10:01
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1243] (2391)
View More Pictures
explore TREKEARTH