Φωτογραφίες

Photographer's Note

This time we will look to Brno. In the photo we have a Škoda 706 RTO MTZ bus No. 202 from 1967. Now it is an exhibit of the Technical Museum in Brno. The car was photographed in Cejl Street, at the intersection with Francouzskα Street. Behind the bus is connected the Jelcz PO-1E lift from 1972.

Tentokrαt se podνvαme do Brna. Na fotografii mαme autobus Škoda 706 RTO MTZ č.202 z roku 1967. Nynν se jednα o exponαt technickιho muzea v Brně. Vůz byl vyfotgrafovαn v ulici Cejl, u křižovatky s Francouzskou ulicν. Za autobusem je připojen vlek Jelcz PO-1E z roku 1972.

jhm έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1245] (2391)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-06-15
  • Έκθεση: 1/160 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2020-12-19 11:30
Viewed: 0
Points: 4
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1245] (2391)
View More Pictures
explore TREKEARTH