Φωτογραφίες

Photographer's Note

For today's gray days, some color photography would certainly be useful. Well, maybe this one. There is a ŠKODA 706 RO bus with a lift at the departure from the building of the former barracks in Brno - Řečkovice. Today, the building houses, among other things, the depository of the technical museum and once a year an open day is held there. The ŠKODA 706 RO bus was manufactured in 1947 and until its decommissioning in 1974 it served in public transport in Jihlava. The lift behind the bus is of the Letňanskα strojνrna B40 type and was manufactured in 1959.

Do dnešnνch šedivύch dnů by se jistě hodila nějakα barevnα fotografie. No třeba tato. Je na nν autobus ŠKODA 706 RO s vlekem při odjezdu z objektu bύvalύch kasαren v Brně - Řečkovicνch. V objektu dnes sνdlν mimo jinι depozitαř technickιho muzea a jednou za rok se tam konα den otevřenύch dveřν. Autobus ŠKODA 706 RO byl vyroben v roce 1947 a do jeho vyřazenν v roce 1974 sloužil v městskι dopravě v Jihlavě. Vlek za autobusem je typu Letňanskι strojνrny B40 a byl vyroben v roce 1959.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1243] (2391)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2017-04-23
  • Έκθεση: f/0.7, 1/256 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2020-11-22 11:35
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1243] (2391)
View More Pictures
explore TREKEARTH