Φωτογραφίες

Photographer's Note

Today we will look at the Brno trams again. This time in the photo we see the tram car Škoda 03T5 No. 1805 in Joštova street. The car was manufactured by ŠKODA in Pilsen in 2002. The car was photographed in May 2017 in Joštovα Street. Behind the trance we see the tower of the evangelical church of J. A. Comenius, also called the red church.

Dnes se zase podνvαme na brněnskι tramvaje. Tentokrαt na fotografii vidνme tramvajovύ vůz Škoda 03T5 č.1805 v Joštově ulici. Vůz byl firmou ŠKODA v Plzni vyroben v roce 2002. Vůz byl vyfotografovαn v květnu 2017 v Joštově ulici. Za tranvajν vidνme věž evangelickιho kostela J. A. Komenskιho zvanιho tιž červenύ kostel.

NickVu έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1305] (2401)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2017-05-06
  • Έκθεση: f/0.8, 30 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2020-10-08 12:25
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1305] (2401)
View More Pictures
explore TREKEARTH