Φωτογραφίες

Photographer's Note

I'll stay at Doerell's lookout. We look south and see two hills. The right one is Lovoš with an altitude of 570 meters. The lower hill is Kybička. The Elbe can be seen on the left side of the photo. At the top of Lovoš a tourist cottage with a viewing platform.

Ještě na Doerellově vyhlνdce zůstanem. Podνvαme se k jihu a vidνme dva kopce. Ten pravύ je Lovoš s nadmořskou vύškou 570 metrů. Nižšν kopec je Kybička. Na levι straně fotografie je vidět Labe. Na vrcholu Lovoše turistickα chata s vyhlνdkovou plošinou.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1312] (2401)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2021-05-10
  • Έκθεση: f/0.8, 1/333 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2022-05-28 13:04
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1312] (2401)
View More Pictures
explore TREKEARTH