Φωτογραφίες

Photographer's Note

Today, after a long time, we will look at the ruins of Rabν Castle. In Rabν we can admire the castle as such, as well as views from it. This time we look east from the castle ruins. In the photo we see the southeastern edge of the village Rabν. The more distant hill is already behind the river Otava.

Dnes se po delšν době podνvαme na zřνceninu hradu Rabν. Na Rabν můžeme obdivovat hrad jako takovύ, tak vύhledy z něj. Tentokrαt se ze zřνceniny hrady dνvαme na vύchod. Na fotografii vidνme jihovύchodnν okraj obce Rabν. Ten vzdαlenějšν kopec je již za řekou Otavou.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1236] (2391)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2014-07-13
  • Έκθεση: 1/1176 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2021-12-15 8:04
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1236] (2391)
View More Pictures
explore TREKEARTH