Φωτογραφίες

Photographer's Note

Today we look at the ruins of Rabν Castle. Today, Rabν is the ruins of a castle above the town of the same name. The castle lies on an elevated promontory on the river Otava at an altitude of 540 meters. It was probably founded in the first half of the 13th century. At the end of the 14th century, the castle was enlarged. The reconstruction was late Gothic. The front of the new part of the castle is occupied by a building called New Rooms.

Dnes se podνvαme na zřνceninu hradu Rabν. Rabν je dnes zřνcenina hradu nad stejnojmennύm městečkem. Hrad ležν na vyvύšenιm ostrohu na řekou Otavou v nadmořskι vύšce 540 metrů. Byl pravděpodobně zalořen v prvnν polovině 13.stoletν. Koncem 14. stoletν byl hrad rozšνřen. Přestavba byla pozdně gotickα. Čelo novι čαsti hradu zaujνmα budova zvanα Novι pokoje.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1240] (2391)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2014-07-13
  • Έκθεση: 1/1176 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση, Workshop
  • Date Submitted: 2021-10-21 12:24
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1240] (2391)
View More Pictures
explore TREKEARTH