Φωτογραφίες

Photographer's Note

Today we look at the town of Cvikov in the district of Českα Lνpa. Under the Calvary hill we find the Children's Hospital. The clinic began in 1910 and was originally used to treat tuberculosis. The dominant feature of the treatment center is a tower reservoir. The functionalist reinforced concrete tower reservoir was built in the 1930s by the company in. A. Hrαskύ and in. F. Jenč from Mladα Boleslav.

Podνvαme se dnes do města Cvikov v okrese Českα Lνpa. Pod vrchem Kalvαrie najdeme Dětskou lιčebnu. Lιčebna zahαjila prvoz v roce 1910 a původně se zde lιčila tuberkulσza. Dominantu lιčebny tvořν věžovύ vodojem. Funkcionalistickύ železobetonovύ věžovύ vodojem postavila ve 30.letech 20.stoletν firma ing. A.Hrαskύ a ing.F.Jenč z Mladι Boleslavi.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2020-07-18
  • Έκθεση: f/0.6, 1/214 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2022-05-22 13:41
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
View More Pictures
explore TREKEARTH