Φωτογραφίες

Photographer's Note

the photo we have a bishop's residence in Hradec Krαlovι. It is the seat of the bishop of the Roman Catholic Church of the Hradec Krαlovι diocese. The building was built at the beginning of the 18th century on the site of three older burgher houses. The rear wing of the building was completed in the years 1715 - 1719 according to the plans of Jan Blažej Santini - Aichel. In 1777, the main facade was raised by one floor.

Na fotografii mαme biskupskou rezidenci v Hradci Krαlovι. Je sνdlem biskupa řνmskokatolickι cνrkve krαlovιhradeckι diecιze. Budova vystavěna začαtkem 18. stoletν na mνstě třν staršνch m욻anskύch domů. Zadnν trakt budovy byl dokončen v letech 1715 - 1719 podle plαnů Jana Blažeje Santiniho - Aichela. Roku 1777 bylo o patro zvύšeno hlavnν průčelν.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2019-05-18
  • Έκθεση: f/0.7, 1/256 δευτερόλεπτα
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2020-07-05 13:05
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
View More Pictures
explore TREKEARTH