Φωτογραφίες

Photographer's Note

We are in Hradec Kralove. We have a picture of the ŠKODA 9Tr HT26 trolleybus at the Ice Stadium. The trolleybus was manufactured in 1979 and was in regular operation until 1995 in Pardubice. Behind the trolleybus we can see the former building of Classicist riding barracks, built between 1790 - 1795. Today, the building houses the District Court.

Jsme v Hradci Kralove. Na fotografii mαme trolejbus ŠKODA 9Tr HT26 v zastαvce Zimnν stadion. Trolejbus byl vyroben v roce 1979, v pravidelnιm provozu byl do roku 1995 v Pardubicνch. Za trolejbusem vidνme bύvalou budovu klasicistnνch jezdezkύch kasαren, vybudovanύch v letech 1790 - 1795. Dnes v budově sνdlν Okresnν soud.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
View More Pictures
explore TREKEARTH