Φωτογραφίες

Photographer's Note

In the photo we have a historical bus Karosa B732.1654 produced in 1993. The car is owned by the Transport Company of the City of Hradec Krαlovι. The bus was photographed on Brněnskα Street just before the intersection with Jana Masaryka Street.

Na fotografii mαme dnes již historickύ autobus Karosa B732.1654 vyrobenύ v roce 1993. Vůz je majetkem Dopravnνho podniku města Hradce Krαlovι. Autobus byl vyfotografovαn na Brněnskι ulici těsně před křižovatkou s ulicν Jana Masaryka.

pajaran έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
View More Pictures
explore TREKEARTH