Φωτογραφίες

Photographer's Note

Widok z najwyΏszego szczytu gσr Bσ³garii, na Zdjκciu grzbiet, ktσrym siκ schodzi z Musali. Mimo wczesnej pory dnia by³o juΏ bardzo duΏo s³oρca.

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
  • Copyright: Robert Gruchala (fredber) (56)
  • Genre: Τοποθεσίες
  • Medium: Έγχρωμο
  • Date Taken: 2007-08-21
  • Categories: Φύση
  • Έκθεση: f/4.1, 1/320 δευτερόλεπτα
  • More Photo Info: view
  • Έκδοση φωτογραφίας: Πρωτότυπη έκδοση
  • Date Submitted: 2007-11-29 20:42
Viewed: 1064
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Robert Gruchala (fredber) (56)
View More Pictures
explore TREKEARTH