Φωτογραφίες

Photographer's Note

Saint-Catherine church in Hoogstraten

The church has an impressive 80m tall brick tower, who has been rebuild after being destroyed by the German troops in 1944. It can be seen from very far in the neighborhood because the surroundings are completely "flat" ;-)

PP: Cropping / Sharpened after resize fot TE

More info in Dutch

SINT KATHARINATOREN

Deze indrukwekkende kerk en toren - de triomf der baksteen - werd gebouwd in 1524-1546 in opdracht van graaf en gravin Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg naar een plan van Rombout Keldermans, ιιn van de architecten van de kathedraal van Antwerpen. De kerk met haar 104,70 meter hoge toren heeft een lengte van 80 meter. De basis van de toren is vierkantig, boven de klokkenkamer wordt hij achtkantig. Deze flamboyante laatgotische stijl waarbij bakstenen worden afgewisseld met witte 'speklagen' uit zandsteen, vinden we op meerdere plaatsen terug in de omgeving.


De St.-Katharinakerk bleef gespaard van de godsdiensttroebelen in de 16de eeuw, maar op 23 oktober 1944 werd de toren nog net voor de bevrijding door de wegtrekkende troepen gedynamiteerd.

Kerk en toren werden in de jaren '50 echter minutieus herbouwd onder leiding van de architecten L. Stynen en P. Beyer. Deken Lauwerys gaf de impuls tot het herbouwen van dit historische monument. Als dank kreeg hij later van de Hoogstraatse bevolking een standbeeld in de omgeving van de kerk.

Het interieur van de Sint-Katharinakerk bevat een aantal waardevolle kunstobjecten waaronder glasramen, koorbanken, wandtapijten en praalgraven. Het klein gestoelte afkomstig uit de oude kerk, is Brabants en dateert uit de 15de eeuw. Het grote laatgotische gestoelte werd door Albrecht Gelmers vervaardigd tussen 1532 en 1548. Naast de apostelen en de heiligen vindt u in deze koorbanken ook geestige moraliserende volksspreuken en scθnes uit de heidense oudheid.
Boven het hoogaltaar ziet u een reeks opvallende glasramen die de zeven sacramenten voorstellen. Ze zijn gemaakt door Anton Evertz, een 16de eeuwse glasschilder uit Culemborg. Het glasraam in de noordelijke zijbeuk (1535) dat 'het laatste avondmaal' voorstelt, wordt toegeschreven aan Pieter Coecke van Aelst. De ramen boven het koorgestoelte zijn van de hand van Claes Matthys.

Bron: www.hoogstraten.be

Nicou, tigra, TeresaT έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 5513
Points: 6
Discussions
  • None
Additional Photos by Wolf JW (wautersw) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 664 W: 96 N: 529] (3647)
View More Pictures
explore TREKEARTH