Φωτογραφίες

Photographer's Note

Dina taun 1745 van Imhoff ngadegkeun hiji wangunan nu ayana di sisi Cihaliwung, peuntaseun Kampung Sempur. Arsitιktur wangunanana sabenerna meunang niru ti hiji kastil nu aya di hareupeun gapura Brandenburg di Kota Postdam, Jιrman. Kastil ieu tιh milik Frιderik Agung nu digunakeun pikeun istirahat ngaleungitkeun karingrang jeung kasusah, nepi ka dingaranan sans souci (ti bahasa Perancis, sans = tanpa; souci = guligah, marudah, melang). Satuluyna kastil nu meunang ngararancang Knobelsdorp ieu dijadikeun tempat istirahat ku Frιderik Willem IV salila usum panas.

Wangunan nu aya luhureun Cihaliwung ogι ku van Imhoff dingaranan ku basa Walanda nu sarua pisan hartina jeung sans souci, nyaιta buitenzorg (buiten = di luar; zorg = ringrang). Kecap sans souci atawa buitenzorg ka bιhdieunakeun ku urang Inggris mah disalin jadi without care. Waktu anyaran diwangun, pakarangan hareup anu sakitu legana dipelakan ku mangpirang-pirang kekembangan.

Source: Balebat, Sundanese language magazine (Majalah Basa Sunda Balebat)
http://majalah-balebat.blogspot.com/2010/06/paleis-te-buitenzorg-nu-kakoncara.html

Nobody έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 2912
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Khalid Saifullah (GetLunch_at) Silver Star Critiquer [C: 20 W: 2 N: 5] (51)
View More Pictures
explore TREKEARTH