Φωτογραφίες

Photographer's Note

Cibuti Cumhuriyeti

Geηen ayın son gόnlerinde dόzenlenen I. TάRKİYE-CİBUTİ ORTAK SAĞLIK HAFTASI nedeniyle Cibuti'deydim. Sağlıkla ilgili ηalışmalarımızın yanısıra fırsat buldukηa başkent Cibuti'nin farklı bφlgelerini fotoğraflamaya ηalıştım.
Cibuti gόzel bir όlke, konumu nedeniyle de bόtόn dόnyanın gφzό orada. Halkı sıcak, iηten, misafirsever, konuşkan ... Bizi karşılarken "ikinci vatanınıza hoşgeldiniz" demeleri oldukηa manidardı. Konuşkan demişken Arapηa, Somalice, İngilizce, Fransızca ve daha başka dilleri konuşabiliyorlar.


Republic of Djibouti


Djibouti (jee-BOO-tee; Arabic: جيبوتي‎ Jībūtī, French: Djibouti, Somali: Jabuuti, Afar: Gabuuti), officially the Republic of Djibouti, is a country located in the Horn of Africa. It is bordered by Eritrea in the north, Ethiopia in the west and south, and Somalia in the southeast. The remainder of the border is formed by the Red Sea and the Gulf of Aden at the east. Djibouti occupies a total area of just 23,200 km2 (8,958 sq mi).

In antiquity, the territory was part of the Land of Punt. The Djibouti area, along with other localities in the Horn region, was later the seat of the medieval Adal and Ifat Sultanates. In the late 19th century, the colony of French Somaliland was established following treaties signed by the ruling Somali and Afar Sultans with the French.[6][7][8] It was subsequently renamed to the French Territory of the Afars and the Issas in 1967. A decade later, the Djiboutian people voted for independence. This officially marked the establishment of the Republic of Djibouti, named after its capital city. Djibouti joined the United Nations the same year, on September 20, 1977.[9][10] In the early 1990s, tensions over government representation led to armed conflict, which ended in a power sharing agreement in 2000 between the ruling party and the opposition.[1]

... from http://en.wikipedia.org/wiki/Djibouti

rigoletto έχουν(ει) επιλέξει αυτή τη σημείωση ως χρήσιμη

Photo Information
Viewed: 3296
Points: 2
Discussions
Additional Photos by Ahmet Gedikli (ahmetgedikli) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 3405 W: 74 N: 2875] (25609)
View More Pictures
explore TREKEARTH