To holmertz: Nye tider

  • Hei Gert.

    Ja, jeg tror gjerne at Borneo har forandret seg siden 70-tallet. Spesielt angående grensepasseringene i disse visumfrie tider. Nordmenn og svensker kan i dag reise visumfritt i hele Borneo, så alle de problemene er ute av verden. Eneste man må være forsiktig med er at Tebedu-Entikong er eneste passeringen på Borneo hvor man kan komme til Indonesia visumfritt. Men utover det er det lett.

    Veinettet langs kysten tror jeg har forbedret seg kraftig siden 70-tallet, håper å dele noen flere bilder etter hvert. Speilreflekskameraet mitt døde dessverre i Kapit, før Belaga, men jeg har forhåpentligvis noen bilder med kompaktkameraet som kan brukes.