To ikeharel: ikeharel

  • Pozdrav.
    Sad sam ustao i iznenadioi se, na krovovima nije bilo snega.
    Cuprija je grad koja je poznata po drasticnim temperaturama u plusu i minusu, uticaj Karpata.
    Paja