The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ymrk: Video (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=934577)

Suppiluliuma 08-15-2015 04:34 AM

To ymrk: Video
 
Yağmur Bey, evet böyle bir topluluk var. Her geçen gün işsizlik sebebiyle kentlere göç artıyor ve köklerinden kopuyorlar. Festival eskiye tutunmak ve köyü canlandırmak için bir fırsat. Videoyu hararetle tavsiye ederim. Bulamazsanız ödünç verebilirim.

Selamlar,

Erdem

ymrk 08-15-2015 07:59 PM

Merhaba
 
Acaba bu festival ne zamanlar oluyor?ve ayrıca izleyebileceğim bir link varsa eğer çok memnun olurum.Çok teşekkürler,saygılar.


All times are GMT. The time now is 09:41 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.