The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To emka: przybudowka (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=827050)

Ola_Kwiatek 07-13-2010 09:06 AM

To emka: przybudowka
 
Ta przybudowka to wolno stojacy budynek, z tej perspektywy tylko wyglada jak przybudowka, kosciol w calosci jest drewniany, a przybudowka to kostnica, niestety.
3maj sie w Kolonii:)

emka 07-13-2010 10:29 AM

Kolonia
 
Nie m ogli tej kostnicy gdzie indziej postawic? zadnego zrozumienia dla fotografa.
Juz sie pakuje i wracam, ale tylko na trzy dni, potem znowu wyjezdzam. Pozdr. M.


All times are GMT. The time now is 11:07 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.