The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To setenay: Mostari (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=933830)

ahmetgedikli 07-06-2015 09:10 PM

To setenay: Mostari
 
Merhaba Setenay,
Dün Mostar fotoğraflarına bakınca Bermek'in güzel fotoğraflarını gördüm. Orada görevli olduğunu bilmiyordum. Bilsem de uğramak zordu. Çünkü gezi ekibimizle oradan Saraybosna'ya hareket ettik.
selamlar, saygılar.
ahmet gedikli


All times are GMT. The time now is 06:59 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.