The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To rigoletto: Haklılık (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=902705)

ahmetgedikli 05-02-2013 09:55 PM

To rigoletto: Haklılık
 
Merhaba Deniz,
Üzülüyorum çünkü bu açıdan günbatımı manzarasını gören Cibutili sayısı fazla değildir. Burası uluslararası bir otelin sahili... Birilerinin sadece para için gittikleri bu güzel yerlere oraların asıl/gerçek sahpleri gidemiyor. Üzüntüm ondan, kırgınlığım ondan.
Sevgiler.

ahmetgedikli


All times are GMT. The time now is 04:50 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.