The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To umutlu101: Teşekkürler... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=556366)

bpelvan 01-04-2008 01:35 PM

To umutlu101: Teşekkürler...
 
Merhaba Ateş,

Teşekkürler... Hani düşünmedim değil ama bu sefer hemen o taşların yanındaki hayat dolu çiçeğin o rezaleti öldürdüğünü görünce kesmedim...

Şimdi önemli bölüm; o kumlar o yörenin simgesi... Hani açıklamamda "Kızkumu" demiştim ya!!! İşte onun ifadesi bir bakıma... Bilmem bu civarlara Kızkumu'na geldin mi??? Geşmedi isen geldiğinde buluşalım misafirimiz ol ve doya doya bu noktaları gezelim...:)))

Bu arada burası küçük bir koy hemen Hisarönü körfezinin yakınında...

İlgine ve objektif yorumlarına tekrar teşekkür ederim...

Saygılarımla


All times are GMT. The time now is 09:22 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.