The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To efi: Teşekkürler... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=554839)

bpelvan 01-01-2008 03:21 PM

To efi: Teşekkürler...
 
Merhaba Efser,

Umduklarına katılmamak elde değil... Herşeyin başı sağlık... O yerinde ise genellikle gerisi idare ediyor...:)))

Teşekkür ediyor, tekrar mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diliyorum, eşin ve tüm ailen ve sevdiklerinle...

Selamlar
Bülent


All times are GMT. The time now is 02:25 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.