The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Piotrek80: Filtr (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=714952)

Karpiu 01-29-2009 08:47 PM

To Piotrek80: Filtr
 
To Cokinowska połówka tabaczkowa, stosuje ja czasem przy kiepskiej pogodzie, co zawsze odrobine wzmacnia dynamike i plastyke zdjecia. W ogole czesto stosuje Cokina, bo to kreatywny system.
Dzieki za mile slowa.
Robert


All times are GMT. The time now is 05:49 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.