The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jasmis: przeostrzenie... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=333169)

blue-velvet30 11-30-2006 05:25 PM

To jasmis: przeostrzenie...
 
ostatnio nie mam "reki" do wyostrzania zdjec ;-) caly czas mam wrazenie, ze sa lekko zamglone.
Dziekuje za komentarze ;-)
pozdrowienia
Dorota


All times are GMT. The time now is 02:40 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.