The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Ola_Kwiatek: ! (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=827605)

jasmis 07-18-2010 06:00 PM

To Ola_Kwiatek: !
 
Na Wawel, po zimnego Lecha...
Pozdrawiam.

Ola_Kwiatek 08-04-2010 11:25 AM

to Jasmis: zimny
 
Byl zimny Lech i nie ma zimnego Lecha. W naszej ojczyznie nawet piwo jest polityczne.
3maj sie
:D

jasmis 08-04-2010 03:26 PM

Jest tu:
 
http://www.facebook.com/photo.php?pi...00001067720189


All times are GMT. The time now is 08:38 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.